Skip to content Skip to footer

Akuakültür

Çoğalan insan popülasyonu ve daralan karasal tarım alanları insan beslenmesindeki dengeyi denizlerimize doğru taşımıştır. Bu dengenin denizlerimize kaymasıyla birlikte mavi tarım süreci başlamıştır.  ES-KA gelecek projeksiyonunu  bu gerçekler doğrultusunda kurgulamış olup  avcılık sektöründe edindiği  tüm tecrübeleri  ve networkü akuakültür sektörüne entegre etmiştir.

  ES-KA balıkçılık akuakültür sektörü için gerekli ana ekipmanlardan olan balık ağı üretimiyle ilgili yatırımları tamamlamış olup balık ağının kafes sistemine dönüşmesindeki tüm aşamaları da kendi bünyesinde yapabilir hale gelmiştir. ES-KA ham elyaftan mooring sistemine giden dikey entegrasyonu sayesinde müşterilerine bütüncül hizmet sunmaktadır.

Av Balıkçılığı

ES-KA  40 yıllık dış ticaret tecrübesini Türkiye endüstriyel balıkçılık sektörünün gelişimine  aktararak ve  aynı zamanda  yurt dışında gelişen  sektör dinamiğini  kendi öz kaynakları ile  ülkemiz endüstrisine kazandırarak  sektörün yerleşmesine önemli katkılar sağlamıştır.

ES-KA, Türkiye’nin av balıkçılığı vizyonuna uygun, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir balıkçılık sektörüne odaklanarak, balık stoklarının korunması ve ekonomik gelişimin sağlanması gibi önemli hedeflere hizmet etmektedir.

Denizcilik

Gelişen ve  değişen dünya, ülkeleri hatta kıtaları  belli ürünler konusunda  daha rekabetçi hale getirmiştir. Bu konularda güçlü olan ülkeler  deniz ticaretini kullanarak ürünlerini dünya pazarına sunmaya başlamışlardır. Dünyanın bu yönde gelişimi ile beraber denizcilik  sektöründe yeni bir çağa geçilmiştir. ES-KA denizcilik sektörüne; balıkçılık sektöründen edindiği tecrübeler  ve kendi ürün yelpazesindeki fiyat optimizasyonu ile yeni çözümler getirmektedir.

Eska